Home

19 jan. 2022

Beste motorvrienden,

Soms doen mensen iets wat ze zelf heel gewoon vinden maar door anderen als bijzonder wordt ervaren. Soms is het iets kleins en soms iets groots. Een enkele keer zijn het veel bijzondere dingen. Dat laatste soort dingen wordt alleen gedaan door heel bijzondere mensen. Jaap is zo’n bijzonder mens. Ik noem even een aantal van zijn wapenfeiten, als ik het zo mag noemen.

  • Hij heeft in 1985 de Aermacchi-HD club opgericht en is daar 36 jaar lang de voorzitter van geweest.
  • Binnen de Aermacchi club is door hem een Onderdelenfonds opgericht waarin clubleden kunnen deelnemen waardoor vele onderdelen bereikbaar werden.
  • Naast de Aermacchi club werd ook een reisbureau ‘opgericht’ dat de busreizen naar de Italiaanse beurzen in Reggio en Imola organiseert.
  • Waar andere clubs van klassieke merken tochten binnen de eigen of aangrenzende provincies organiseerden, werden door Jaap tochten naar onder andere het Isle of Man, Zwitserland, Italië en Spanje georganiseerd.
  • In 1994 werd het Classic Racing Team (CRT) samen met Rein van de Mast opgericht.
  • Jaap was medeoprichter van de organisatie van de Italdagen op Soesterberg en later in Beusichem.
  • Jaap schreef 2 boeken waarin alle Aermacchi motoren zijn beschreven. Een naslagwerk wat in de boekenkast van een Aermacchi liefhebber niet mag ontbreken.
  • In 2018 ontving Jaap uit de handen van de burgemeester van Weesp, Bas Jan Bochove, namens de Koning, de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ voor zijn maatschappelijke inzet.

In de bovenstaande opsomming staat het belangrijkste wapenfeit er niet bij. Als we zien hoe hij de club tot voor kort bestuurd heeft dan kunnen we zijn belangrijkste kwaliteit ontdekken. Jaap is een ‘verbinder’. Hij weet als geen ander mensen met elkaar te verbinden. Deze gave heeft er direct toe geleid dat de opgerichte clubs ‘warme’ clubs zijn waarin iedereen er toe doet en iedereen erbij hoort.

Natuurlijk weten we ook dat Jaap dit nooit alleen heeft kunnen doen. Hij heeft Ellen als sterke vrouw naast zich. Ellen, die dezelfde drive heeft en hem in de activiteiten steunt. Jaap en Ellen hebben onze club gemaakt tot wat deze nu is. Een mooie club met veel activiteiten en veel leden.

Al deze zaken heeft het bestuur doen besluiten om aan Jaap de titel ‘Erevoorzitter van de Aermacchi-HD club’ toe te kennen en Ellen te benoemen tot ‘Erelid van de Aermacchi-HD club’.

16 dec. 2021

Weer een bericht uit Weesp. Met Jaap gaat het nog heel aardig. Hij eet nog goed en het smaakt hem ook. Hij kan gelukkig nog zoveel mogelijk alles zelf regelen wat hij wil regelen om zijn uitgebreide nalatenschap een goede bestemming te geven. Er zijn al een paar motoren richting Louwmanmuseum in Raamsdonksveer. Gelukkig heeft hij daar zelf nog de regie kunnen voeren vanuit een stoel en aan kunnen geven hoe hij het ingericht wil hebben. De mensen daar doen hun uiterste best om het mooi te maken. De hulp van clubleden/vrienden is onuitputtelijk. Geweldig. De vele kaarten en bloemen met lieve teksten zijn warme baden.

Hoe lief ook, we moeten jullie vragen nu geen bloemen meer te sturen. In ons kleine huiskamertje staat inmiddels een hoog-laag bed (voor het moment dat Jaap niet meer op zolder kan slapen waar we nu onze slaapkamer hebben). We kunnen de bloemenzee helaas  niet meer kwijt.

Omdat regeren vooruitzien is, ook nog iets over de uitvaart. Jullie zullen begrijpen dat we door de Coronaregels niet iedereen in de zaal kunnen plaatsen. Als de uitvaart zou vallen tussen 24 december en 10 januari kunnen we helaas niet in Ginkelduin terecht vanwege de kerstvakantie. Dan moeten we terugvallen op plan B (dat er, jullie kennen ons, wel is).

We hopen natuurlijk dat Jaap het langer volhoudt en dat we wel in Ginkelduin terecht kunnen.

Dan nog is het zo dat we maximaal 100 à 150 mensen kunnen hebben. De hele bijeenkomst en de rit naar het crematorium daarna met het zijspan en de motoren erachter zal te volgen zijn via een live-stream. Als jullie denken dat je niet per se naar Ginkelduin moet komen, zou dat dus fijn zijn. Hoe je de live stream kunt bekijken komt natuurlijk op de kaart te staan,

Wil je er wel bij zijn, laat ons dat dan weten vóór 20 december a.s. Graag via de mail:   redactie@aermacchi.nl.

Ook horen we graag wie wil spreken tijdens de bijeenkomst. Dan kunnen we zien of we iedereen die gelegenheid kunnen geven. Ook dat graag laten weten via de mail voor 20 december.

We hopen dat we nog wel even de tijd krijgen samen en dat we Jaap te zijner tijd naar zijn wens uitgeleide kunnen doen.

Liefs,

Ellen en Jaap


Brief van Jaap en Ellen

Lieve mensen,

Ons bericht over de sluiting van het museum heeft natuurlijk veel vragen opgeroepen. Nu we iets verder zijn, kunnen we u meer laten weten.

Veel lieve wensen en hulp zijn ons deel. Hoe warm de club is, blijkt maar weer aan alle kanten. Dat doet ons goed.

Wat is er met Jaap aan de hand?

Velen van u weten dat hij de laatste jaren last had van spierreuma. Medicijnen zorgden ervoor dat hij nog kon doen wat hij wilde doen. De laatste tijd werd dat duidelijk minder en nu zegt zijn lichaam ‘ik stop ermee’. Hij is veel gewicht kwijt en kan nagenoeg geen inspanning meer aan. Veel rust is belangrijk om het vol te houden. Zijn koppie doet het nog prima gelukkig.

Onze huisarts zorgt ervoor dat het laatste stukje zo prettig mogelijk verloopt. Want dat hij aan zijn laatste stukje begonnen is, is wel duidelijk. Hij heeft er vrede mee. Een lang, mooi, rijk gevuld leven is hem gegund geweest. Hij heeft kunnen doen wat hij wilde doen, was tot hoge leeftijd zo fit als een jonge god en heeft ons allemaal bij elkaar gebracht in een geweldige club die niet in de eerste plaats om de motoren draait maar om de mensen. We hebben met elkaar zoveel moois beleefd dankzij zijn nooit aflatende inzet. Herinneringen zullen er dan ook veel en lang zijn.

Jaap heeft, zoals u van hem gewend bent, geregeld dat de club ook na hem verder kan. Hij heeft op een laatst nog gehouden bestuursvergadering Willem Kraaijenhof voorgesteld als zijn opvolger. Hij zal zorgen, samen met u, voor een voortgang in de geest van Jaap. Natuurlijk anders, maar dat is goed. Ik zal een goed huisvader zijn voor je ‘kind’, beloofde hij Jaap.

Willem is voor u geen onbekende, want hij zit als websitebeheerder altijd achter de bestuurstafel bij onze vergaderingen. Hij heeft daarnaast bestuurlijke ervaring bij het CRT opgedaan. Maar wellicht het belangrijkste: het is ook een mensenmens. Jaap hoopt dat u met zijn benoeming zal instemmen zo gauw er weer een vergadering met u allen mogelijk is. Willem neemt het vanaf heden wel over als waarnemend voorzitter. Jaap is dus geen voorzitter meer. Alle contacten en vragen die de club betreffen, moet u dan ook nu richten aan Willem Kraaijenhof, 0181-401347 (beste ’s avonds).

Het geeft Jaap rust dat dat geregeld is.

Daarnaast zijn we nu druk, met hulp van velen, om Jaap’s afscheid op een manier te regelen zoals hij graag wil.

Hij neemt afscheid van een aantal mensen, maar u zult begrijpen dat bezoek voor hem zwaar is, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat beperken we vanaf nu dan ook zoveel mogelijk.

We weten niet hoe snel het zal gaan maar we houden rekening met alles. Als het langer duurt, houden we u tussentijds op de hoogte. Mocht het kort zijn, dan krijgt u een uitnodiging om het  afscheid bij te wonen. Als alles goed gaat, zal dat in Ginkelduin in Leersum zijn. Wij vragen u daar op de motor te komen, het liefst op een Aermacchi of een Gilera natuurlijk. Over de invulling van het afscheid krijgt u nog nader bericht.

We hopen u voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Dat scheelt veel telefoon en mailverkeer. Rust is waar we nu veel behoefte aan hebben zodat we ook tijd hebben voor elkaar en te kunnen doen wat er moet gebeuren.

Wim Balkenende zorgt er steeds voor dat onze berichten u bereiken, waarvoor dank Wim.

Als u wilt reageren, stuur ons dan rechtstreeks een mail, redactie@aermacchi.nl. Kaarten en brieven  zijn ook prima natuurlijk.

We houden van jullie,

Ellen en JaapOp 21 april 1985 besloot een aantal bezitters en toekomstige bezitters van een Aermacchi-Harley Davidson op initiatief van Jaap de Jong een motorclub op te richten. Jaap werd voorzitter destijds en is dit na al die jaren nog steeds.

Mede door zijn enorme inzet, het activeren van de juiste mensen en een grote diversiteit aan activiteiten is de club, van een merk waarvan maar weinig motoren in Nederland verkocht zijn, uitgegroeid van een tiental leden tot inmiddels ruim 500 leden in binnen – en buitenland!

Binnen de club krijgen zowel de toer-, sport- en racemodellen de volle aandacht.

De Aermacchi club heeft een onderdelenfonds. Het onderdelenfonds is een solidariteitsfonds, een fors aantal leden is dan ook lid zonder dat zij onderdelen kopen. Een ieder die al lid is van de Aermacchi club kan apart lid worden van dit fonds. Hiertoe dient een eenmalige bijdrage te worden betaald van € 50,-. Met deze bijdrage worden nieuwe onderdelen aangemaakt of aangekocht.
Bepaalde onderdelen zoals voetsteunrubbers, pakkingsets enz. kunnen ook door niet fondsleden worden gekocht. Echter, zij betalen hiervoor aanzienlijk meer dan fondsleden. Ook manuals, handboeken en olie worden verzorgd door het onderdelenfonds, deze zijn echter voor alle leden voor dezelfde prijs beschikbaar.
Naast onderdelen heeft het fonds natuurlijk vrijwel alle stickers.

Sinds 1992 biedt de club onderdak aan de Gilera Fan club. Deze “andere Italiaan” is bij menig clublid in zeer ruime mate aanwezig. Daarnaast is er interesse voor alle ander klassieke Italiaanse motorfietsen.

Doelstellingen:
-Het opsporen van alles betreffende Aermacchi-HD en Gilera motorfietsen
-Het uitwisselen van (technische) gegevens.
-Het instandhouden van een documentatiecentrum t.b.v. de leden.
-Het 1 maal per jaar organiseren van een technische dag.
-Het organiseren van toerritten in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld Italië en Zwitserland.
-Het bevorderen van onderlinge hulp bij technische problemen.
-Het leggen en onderhouden van contacten en samenwerking met andere motorclubs van Italiaanse motoren.
-Het aanwezig zijn op veteranenbeurzen.
-Het elk kwartaal uitbrengen van een clubblad.
-Het onderhouden van vriendschapsbanden tussen de berijders van de twee Italiaanse merken
-Het 2x Keer per jaar organiseren van een busreis naar de grootste Italiaanse veteraanmotorbeurzen.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier te downloaden.

Lid worden
Iedereen die een Aermacchi (-HD), Gilera of andere Italiaanse motorfiets bezit of daarvan in bezit zou willen komen roepen we op om zich bij ons aan te sluiten.
U kunt dan meedoen aan de vele activiteiten, of passief genieten van de vele dingen die de Aermacchi Club voor zijn leden doet. De contributie is € 35,00 per kalenderjaar en een gezinslid betaalt € 15,00, maar krijgt dan natuurlijk geen clubblad. Interesse? Download hier het aanmeldingsformulier.